Thursday, April 11, 2024

บัตรเครดิตซิตี้ เมอร์เซเดส

-

บัตรเครดิตซิตี้ความเหนือระดับ ที่พร้อมไปกับคุณทุกที่ รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดสูงสุด 8 เท่า

บัตรเครดิตซิตี้ เมอร์เซเดส

ชื่อเครดิตการ์ด
สถาบันการเงิน ซิตี้แบงก์ (Citibank)
ประเภทบัตร ประเภทบัตรร่วมร้านค้า-บริการ (เมอร์เซเดส-เบนซ์), บัตร Visa Card
เหมาะสำหรับ ผู้ชอบท่องเที่ยว-เดินทาง, ผู้ชอบรถ-ใช้รถ (ยี่ห้อเมอร์เซเดส-เบนซ์)
จุดเด่น บคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดสูงสุด 8 เท่า
รับส่วนลด 15%
รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อเติมน้ำมัน
มีบริการห้องรับรองพิเศษ
ล้างรถฟรี 12 ครั้งต่อปีปฏิทิน
บริการที่จอดรถสำรองพิเศษ
วงเงินสูงสุด 2-5 เท่าของรายได้
ยอดชำระขั้นต่ำ ขั้นต่ำ 10%
ดอกเบี้ยค้างชำระ 18.00 % ต่อปี, คำนวณจาก วันที่บันทึกรายการหรือทำรายการ
สมัครบัตรเสริมได้ ได้
วงเงินฉุกเฉิน ไม่ระบุ
ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง(%) 3%
ดอกเบี้ย(ต่อปี) 18%
สิทธิประโยชน์หลักของบัตร (ไม่กำหนดระยะเวลา)
 • รับส่วนลด 15% สําหรับค่าอะไหล่และค่าแรง (ยกเว้นผลิตภัณฑ์ของเหลวและอะไหล่ในกลุ่ม PC-15 และ PC-16)
 • รับส่วนลดเพิ่ม 15% เมื่อใช้คะแนนเท่ากับยอดใช้จ่าย
 • รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 4 คะแนน เมื่อใช้จ่ายครบทุก 25 บาท
 • รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 2 คะแนน เมื่อใช้จ่ายครบทุก 25 บาท ทุกการใช้จ่ายทั้งในและต่างประเทศ
 • รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี 3% เมื่อเติมนํ้ามัน ที่สถานีบริการนํ้ามันทั่วประเทศ
 • บริการล้างรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ ฟรีทุกเดือน
 • บริการห้องพักรับรองพิเศษ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
 • บริการที่จอดรถสำรองพิเศษ ณ ห้างสรรพสินค้าและโรงแรมชั้นนำ
คะแนนสะสม 4 คะแนน เมื่อใช้จ่ายครบทุก 25 บาท
อายุคะแนนสะสม ไม่มีวันหมดอายุ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรหลัก ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า บัตรหลัก
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรเสริม ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า บัตรเสริม
ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรหลัก มีค่าใช้จ่าย (5,000 บาทต่อใบ จะได้รับการยกเว้นเมื่อการใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกันไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทภายใน 12 รอบบัญชี)
ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม ฟรีไม่มีเงื่อนไข (2,000 บาทต่อใบ จะได้รับการยกเว้นเมื่อการใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกันไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทภายใน 12 รอบบัญชี)
ผู้มีสิทธิสมัคร
 • บุคคลทั่วไป
อายุผู้สมัคร       บัตรหลัก ตั้งแต่ 20 ปี
เอกสารการสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน,
 • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • สำเนาบัญชีส่วนตัว

เงื่อนไขและข้อกำหนดสำหรับโปรโมชั่นสมัครบัตรเครดิตซิตี้ เมอร์เซเดส

 • โปรโมชั่นตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบ คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดให้เฉพาะลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตซิตี้ เมอร์เซเดส ประเภทบัตรหลัก และให้อีเมลกับธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563 เท่านั้น โดยลูกค้าใหม่ หมายถึง ผู้สมัครที่ไม่เป็นผู้ถือบัตรเครดิตซิตี้ไม่ว่าประเภทใดอยู่ในปัจจุบัน หรือเป็นผู้ที่ยกเลิกบัตรฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน
 • ธนาคารจะดำเนินการโอนคะแนน สะสมซิตี้ รีวอร์ด จำนวน 35,000 คะแนน เข้าบัญชีบัตรหลักของลูกค้า เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบ 30,000 บาท (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม) ภายใน 30 วัน หลังจากบัตรฯได้รับการอนุมัติ
 • คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด จะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรหลัก ภายใน 60 วัน หลังจากลูกค้ามียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้า ที่สมัครบัตรใหม่ ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้า ที่ซื้อรถยนต์จากผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการทั่วประเทศเท่านั้น
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมปีแรก (อัตราค่าธรรมเนียมรายปีปกติ 5,000 บาท สำหรับบัตรหลัก และ 2,000 บาทต่อใบ สำหรับบัตรเสริม บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) สำหรับค่าธรรมเนียมรายปีถัดไปจะได้รับการยกเว้น เมื่อการใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกันไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทภายใน 12 รอบบัญชี
 • ลูกค้าสามารถนำคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด เพื่อแลกรับของกำนัลที่ www.citibank.co.th/thankyou
 • โปรดตรวจสอบ รายละเอียดก่อนทำการสมัครบัตรเครดิต
 • การแลกคะแนนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง, ยกเลิก หรือโอนคะแนนกลับเข้าบัญชีได้
 • คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้

รายละเอียดสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตซิตี้ เมอร์เซเดส

 • ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ เมอร์เซเดส ได้ที่  คลิก
 • รวมยอดการใช้จ่ายทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ยกเว้นยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก การเบิกเงินสดล่วงหน้า การโอนเงิน เงินสดสั่งออนไลน์ เงินสดโทรสั่งได้ ยอดใช้จ่ายในห้างแม็คโคร การใช้จ่าย ณ สถานบริการน้ำมันทั่วประเทศ กองทุน Mutual Fund, LTF, RMF และค่าประกัน (ธนาคารฯ จะอ้างอิงหมวดการใช้จ่ายที่ถูกกำหนดโดยวีซ่า ตาม MCC CODE 6211 เท่านั้น) การเรียกเก็บเงินผ่านบัตรฯ เพื่อชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา การชำระค่าบริการผ่านซิตี้แบงก์ออนไลน์ และค่าธรรมเนียมรายปี ดอกเบี้ย หรือยอดใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ธนาคารฯ กำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตรวมค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นๆ สูงสุดร้อยละ 18 ต่อปี, ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดร้อยละ 3 ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน,ค่าธรรมเนียมรายปีของบัตรเครดิตซิตี้ เมอร์เซเดส บัตรหลัก 5,000 บาท/ปี (ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรเสริม 2,000 บาท/ ใบ/ ปี) และจะได้รับการยกเว้นอัตโนมัติเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม) ครบ 300,000 บาท ต่อปี, ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินตามแต่จุดผู้ให้บริการ ตั้งแต่ 0 บาท ถึง 50 บาท, ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่หรือกรณีบัตรหาย/ชำรุด 500 บาท, ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี 50 บาท, ค่าธรรมเนียมในการขอสำเนาใบบันทึกการขาย 200 บาท, ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบรายการ 200 บาท, ค่าติดตามทวงถามหนี้ 100 บาทต่อรอบบัญชี, ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน ร้อยละ 2.5 ของอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงของบัตรวีซ่า และ/หรือ มาสเตอร์การ์ด สำหรับรายการใช้จ่ายหรือเบิกถอนเงินสด ที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งธนาคารฯ จะเรียกเก็บเป็นเงินบาทเป็นค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ที่  www.citibank.co.th
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา ตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

FOLLOW US

0FansLike
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

บทความที่เกี่ยวข้อง